ติดต่อเรา

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (ศอศท.)

Daul Vocational Education Center (DVEC)

 

ที่อยู่ : ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 02-281-5555 ต่อ 1013, 1014
เบอร์ติดต่อภายใน : 1013, 1014
โทรสาร : 02-280-2967 (อัตโนมัติ)
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.d-vec.com
แผนที่ภายใน ศธ. :
Map MOE1
แผนที่ ศธ. : map moe
สายรถเมล์ที่ผ่าน : 201, 70, 157, 509, 503, 505, 16, 23, 99, 56
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Additional information