ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทวิภาคี ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ic-new

dvec-cpn

โครงการทวิภาคี ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

- อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
- เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
- มีใจรักงานบริการ
- บุคลิกภาพดี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- สามารถเรียนในโครงการตลอดหลักสูตรตามที่กำหนดได้

สวัสดิการที่ได้รับ

- ทุนการศึกษา
- เบี้ยเลี้ยง 300 ? 420 บาท/วัน?(7500 ? 10500 บาท/เดือน)
- เบี้ยขยัน (OT)
- คอมมิชชั่น
- ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท
- ชุดทำงาน 2 ชุด/ปี
- ทุนเรียนต่อระดับ ป.ตรี
- กิจกรรมต่างๆ เช่น ของขวัญวันเกิด, งานกีฬาสี, เทศกาลปีใหม่ ฯลฯ
- อื่นๆ (ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท เช่น ที่พัก)

ME Poster?YPR Poster

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

 

ดาวน์โหลด :: icon download pnf โครงการทวิภาคี ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (764 K) new1

ดาวน์โหลด :: icon download pnf ใบสมัคร : โครงการทวิภาคี ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (408 K) new1

 

นามบตร3-1

นามบัตร ผู้ประสานงาน ชื่อ : คุณอมรรัตน์  แซ่โค้ว 

โทร : 089 989 7882 ที่ทำงาน : 02 101 8118 FAX : 02 101 8153

หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รบกวนติดต่อที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอบคุณครับ

Additional information