เนื้อหา

แจกตราสัญลักษณ์

แจกตราสัญลักษณ์

** ไฟล์สามารถกดดาวน์โหลดได้ ไฟล์จะมีนามสกุล .png

ไฟล์นามสกุล .png นี้ พื้นหลังของภาพเป็นพื้นใส นำเอาไปใช้งานได้ปกติ // admin **

 

 

ดาวน์โหลด :: icon download  ตราครุฑ สี (56 KB)

 

ดาวน์โหลด :: icon download ตราครุฑ?ขาว-ดำ (64 KB)?

ดาวน์โหลด :: icon download ตรากระทรวงศึกษาธิการ สี (632 KB)
ดาวน์โหลด :: icon download  ตรากระทรวงศึกษาธิการ ขาว-ดำ (92.4 KB)
?ดาวน์โหลด :: icon download  ตราสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สี (475 KB)
nview-ตราอาชวะ-ขาวดำ  ดาวน์โหลด :: icon download  ตราสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขาว-ดำ (176 KB)
 ดาวน์โหลด :: icon download ตราสัญลักษณ์ อาชีวะสร้างชาติ (302 KB)

?

?

logo-DVEC

?

 ดาวน์โหลด :: icon download  โลโก้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (อย่างไม่เป็นทางการ) (24 KB)
4 R-DVE logo-1  ดาวน์โหลด :: icon download  โลโก้งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย (176 KB) new1 updated
dvec-am-04-2 ?ดาวน์โหลด :: icon download โลโก้ทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี DVE?Ambassador (248 KB) new1