สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

?

สื่อประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

?

nview-05

?ดาวน์โหลด ::?icon download?zip?PR : แผ่นพับ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ?new1?

(รอการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก : Admin)

?

nview-10

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ??คลิกเพื่อเข้าชม :??icon download?File-Video-icon??VTR :?ประเมินชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศปี พ.ศ.2557??gif-new

nview22-1

? ? คลิกเพื่อเข้าชม :?icon download?brochurepic1?โบรชัวร์?การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี?

nview23

? ??คลิกเพื่อเข้าชม :?icon download?brochurepic1?โบรชัวร์?5 ให้ 5 ได้ อาชีวะสร้างชาติ?

?nview15

? ? คลิกเพื่อเข้าชม :?icon download?File-Video-icon?VTR : พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ???

nview33

คลิกเพื่อเข้าชม :?icon download?brochurepic1?LOGO โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2556?

Additional information